Home » Inspiratie » Zingeving » Zingeving doen

Zingeving doen

door | 24 mrt, 2023 | Zingeving

Op mijn website schrijf ik dat het geen zin heeft om alleen maar over zingeving te praten. Het gaat vooral om doen. Daar zullen veel mensen in eerste instantie hun wenkbrauwen bij fronsen. Juist een theoloog zou toch moeten weten dat er vooral veel boeken zijn geschreven over zingeving? En theologen praten er toch vooral over? Zij waarderen juist een goede discussie over dit onderwerp.

Dat is precies de reden waarom het belangrijk is om de focus te leggen op het ‘doen’ van zingeving.

Laat me een paar voorbeelden geven.
Je komt tot de conclusie dat je menslievendheid belangrijk vindt. Graag zou je zien dat andere mensen jou beschouwen als een menslievend persoon. Je houdt van mensen en hecht daar veel waarde aan. Iedereen zal begrijpen dat die menslievendheid niet veel voorstelt als jij niet daadwerkelijk iets doet met die liefde voor mensen. Als jij op je bank blijft zitten en jezelf erg menslievend gaat zitten vinden, klopt er iets niet. Menslievendheid roept immers op dat jij iets gaat doen. Dat kan uiteenlopen van een luisterend oor bieden aan de mensen om je heen, tot grootse projecten om op te komen voor de zwakkeren in de samenleving. Pas als je handelt, zullen de mensen om je heen erkennen dat jij menslievend bent. En als het goed is, ervaar jij een gemis als je wel de liefde voor mensen voelt, maar er niets mee doet.

Als je ergens waarde aan hecht, horen we dat te kunnen zien in je handelen. Anders ontstaat de vraag of je wel echt belangrijk vindt waar je voor staat. We zien geregeld in het publieke leven waar dat misloopt. Neem een regeringspartij die openheid van bestuur propageert. Maar over een belangrijk thema kan ineens geen inzicht meer geboden worden in de processen die gevolgd zijn en de communicatie die er was tussen ambtenaren. Dan blijkt er geen openheid van bestuur te zijn. De vraag komt op hoe de openheid van bestuur daadwerkelijk gewaardeerd wordt. Als je er echt waarde aan hecht, zorg je dat de openheid gewaarborgd wordt. 

Op persoonlijk niveau kun je veel waarde hechten aan vriendschap. Je vindt vriendschappen belangrijk, want ze bieden je vreugde en steun. Vriendschap zorgt ervoor dat je niet alleen bent. Soms geeft vriendschap je ook een bepaalde status, door hoe jouw vrienden door anderen gewaardeerd worden. Aan vriendschap zijn allerlei waarden verbonden die voor een mens belangrijk kunnen zijn. Daarom besteed je ook tijd aan vriendschappen. 

Het is gemakkelijk om waarde te hechten aan vriendschap zolang de vriendschap weinig kost en veel oplevert. Dan gaat het als het ware vanzelf om een vriend te zijn. Je ziet elkaar toch tijdens het werk of het uitvoeren van een hobby. Je hebt het gezellig en je lacht met elkaar. Je kunt je dagelijkse beslommeringen bij elkaar kwijt en je gaat af en toe eens iets leuks doen. Je denkt graag dat anderen jou zien als een vriend. 

Dat jij waarde hecht aan vriendschap komt echter pas werkelijk tot uiting wanneer jij laat zien dat je een vriend bent wanneer de omstandigheden moeilijker worden. Toon jij nog steeds je inzet, tijd en interesse op het moment dat iemand ernstig ziek wordt? Breng je het op om een luisterend oor te bieden aan iemand die in de rouw is? Ben je nog steeds een vriend voor degene die geen leuke dingen meer met jou kan doen zoals vroeger, omdat hij of zij chronisch ziek is en dagelijks kampt met vermoeidheid? 

Hopelijk denk je: ‘Natuurlijk, wat een onzin, dat hoort toch ook bij vriendschap?’ De praktijk leert dat vele vriendschappen sneuvelen op het moment dat een van de vrienden kampt met grote veranderingen in het leven die zijn of haar leven zwaarder, ingewikkelder of minder boeiend maken. 

Juist ons handelen laat zien welke waarden wij echt belangrijk vinden. Natuurlijk kan het zijn dat we iets wel belangrijk vinden, maar het ons niet lukt om ernaar te leven. Daar kunnen vele redenen voor zijn. We zijn er fysiek niet toe in staat, wonen niet in de juiste omgeving, hebben niet de financiële middelen om iets te doen. Noem maar op. Maar de meeste dingen die we belangrijk vinden, kunnen we ook in het klein uitvoeren. Je menslievendheid kan je in gezin kwijt, of richting je buren. Je eerlijkheid kun je tonen in ieder menselijk contact. Vriendschap kun je blijven tonen, hoe weinig energie je ook hebt. Bovendien kun je er op ieder moment in je leven over nadenken of je de dingen die je belangrijk vindt, nog wel doet.

Stel jezelf maar eens de vraag: Wat vind ik belangrijk? En vervolgens: Doe ik daar iets mee? Misschien valt dat tegen. Schrijf dan eens voor jezelf op wat je aankomende week wilt doen dat pas bij iets wat jij belangrijk vindt. Op welk moment je dat gaat doen. En hoe? Als je dat geformuleerd hebt: gewoon doen! Succes. Ik hoor graag of jij iets hebt gedaan wat beter paste bij wat jij belangrijk vindt.

 

Over Annika

Annika is zeer deskundig op het gebied van zingeving en vitaliteit. Daarnaast is zij een bevlogen Chi Neng Qigong instructeur. Graag deelt zij haar kennis en inspiratie met jou.

Interessante onderwerpen

Inschrijven Nieuwsbrief

Gerelateerde artikelen

Keuzes maken

Keuzes maken

Als je gezond bent is het al nodig om keuzes te maken in je dagelijkse leven, maar wanneer je last hebt van lijf en leden is dat een nog veel grotere opgave.

lees verder

0 Reacties

Verzend een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tweet
Share
Share
Pin